USA MTB Adventure

I have been riding a mountain bike for over 20 years and to try mountain biking in its cradle has always been one of my dreams. We visited USA during autumn, when Rocky Mountains in Colorado had not yet been…

0
(0)

I have been riding a mountain bike for over 20 years and to try mountain biking in its cradle has always been one of my dreams. We visited USA during autumn, when Rocky Mountains in Colorado had not yet been covered by snow and the temperatures in desert areas of Utah had already been pleasant. We found infrastructure which was decades old but still progressing. Trails which lead through deep forests, over mountain ridges or red rocks. Trails which test your technical skills, fitness and even fear, but which make you smile in the end. In combination with the amazing nature of national parks of the Wild West this was un unforgettable experience which rose above our expectations…

Na horskom bicykli už jazdím vyše 20 rokov a okúsiť horskú cyklistiku priamo v jej kolíske bol vždy jeden z mojich snov. Do USA sme zavítali na jeseň, kedy ešte vrcholy Skalnatých hôr Colorada neboli pokryté snehom a súčasne teploty v púštnych oblastiach Utahu už boli prijateľné. Našli sme tu infraštruktúru, ktorá už síce má niekoľko desaťročí, ale neustále sa rozvíja. Traily, ktoré sa kľukatia v hlbokých lesoch, na hrebeňoch hôr či priamo po červených skalách. Traily, ktoré preveria technické zručnosti, kondíciu, niekedy aj váš strach, ale predovšetkým vyčarujú úsmev na tvári. V kombinácii s úžasnou prírodou národných parkov Divokého západu išlo o naozaj nevšedný zážitok, ktorý prekonal naše vysoké očakávania…

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *