Optimismus liefert Dax Rückenwind – Wirecard könnte Tochter verlieren

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_300620a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BOptimismus+liefert+Dax+R%C3%BCckenwind+-+Wirecard+k%C3%B6nnte+Tochter+verlieren%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BDank+guter+Konjunkturdaten+bleiben+die+Anleger+optimistisch%2C+obwohl+der+Blick+in+die+USA+auch+Sorge+bereitet.+Dort+verh%C3%A4ngen+einige+Staaten+neue+Corona-Ma%C3%9Fnahmen.+Wirecard+k%C3%B6nnte+seine+US-Tochter+verlieren%2C+die+hat+sich+selbst+zum+Verkauf+gestellt%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+DE0007472060%2C+US2605661048%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CSVS%2CFIN%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-06-30+08%3A01%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_300620a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0
(0)

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_300620a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BOptimismus+liefert+Dax+R%C3%BCckenwind+-+Wirecard+k%C3%B6nnte+Tochter+verlieren%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BDank+guter+Konjunkturdaten+bleiben+die+Anleger+optimistisch%2C+obwohl+der+Blick+in+die+USA+auch+Sorge+bereitet.+Dort+verh%C3%A4ngen+einige+Staaten+neue+Corona-Ma%C3%9Fnahmen.+Wirecard+k%C3%B6nnte+seine+US-Tochter+verlieren%2C+die+hat+sich+selbst+zum+Verkauf+gestellt%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+DE0007472060%2C+US2605661048%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CSVS%2CFIN%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-06-30+08%3A01%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_300620a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *