Händler erwarten Gewinnmitnahmen – Dax fehlen Impulse

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_030720a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BH%C3%A4ndler+erwarten+Gewinnmitnahmen+-+Dax+fehlen+Impulse%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BSo+wie+es+aussieht%2C+geht+dem+Dax+zum+Ende+der+Woche+wohl+die+Luft+aus.+Auch+aus+den+USA+sind+keine+Impulse+zu+erwarten%2C+dort+sind+die+B%C3%B6rsen+heute+geschlossen.+Neues+gibt+es+von+Wirecard+und+dem+Krisengewinner+Delivery+Hero.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+DE0007472060%2C+US2605661048%2C+DE000A2E4K43%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CSVS%2CFIN%2CFOO%2CBEV%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-03+07%3A56%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_030720a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0
(0)

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_030720a.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BH%C3%A4ndler+erwarten+Gewinnmitnahmen+-+Dax+fehlen+Impulse%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BSo+wie+es+aussieht%2C+geht+dem+Dax+zum+Ende+der+Woche+wohl+die+Luft+aus.+Auch+aus+den+USA+sind+keine+Impulse+zu+erwarten%2C+dort+sind+die+B%C3%B6rsen+heute+geschlossen.+Neues+gibt+es+von+Wirecard+und+dem+Krisengewinner+Delivery+Hero.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+DE0007472060%2C+US2605661048%2C+DE000A2E4K43%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CSVS%2CFIN%2CFOO%2CBEV%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-03+07%3A56%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_030720a.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *