Dax lässt die Woche ruhig ausklingen – Netflix-Aktie unter Druck

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_170720e.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BDax+l%C3%A4sst+die+Woche+ruhig+ausklingen+-+Netflix-Aktie+unter+Druck%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BW%C3%A4hrend+in+Br%C3%BCssel+der+EU-Sondergipfel+tagt%2C+verabschiedet+sich+der+Dax+eher+ruhig+ins+Wochenende.+Daimler+kann+zulegen+dank+robuster+Zahlen.+In+den+USA+gibt+es+wenig+Bewegungen+an+der+B%C3%B6rse%2C+allerdings+sticht+Netflix+negativ+heraus.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+US2605661048%2C+US64110L1061%2C+DE0007100000%2C+DE0007664039%2C+DE0005140008%2C+DE0007472060%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CMED%2CAUT%2CBAN%2CSVS%2CFIN%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-17+17%3A29%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_170720e.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0
(0)

%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22utf-8%22%3F%3E%0A%3Cvideo+version%3D%222%22%3E%0A%3CvideoID%3EFTV_dpaafx_170720e.mp4%3C%2FvideoID%3E%0A%3CvideoHeadline%3E%3C%21%5BCDATA%5BDax+l%C3%A4sst+die+Woche+ruhig+ausklingen+-+Netflix-Aktie+unter+Druck%5D%5D%3E%3C%2FvideoHeadline%3E%0A%3CvideoInfo%3E%3C%21%5BCDATA%5BW%C3%A4hrend+in+Br%C3%BCssel+der+EU-Sondergipfel+tagt%2C+verabschiedet+sich+der+Dax+eher+ruhig+ins+Wochenende.+Daimler+kann+zulegen+dank+robuster+Zahlen.+In+den+USA+gibt+es+wenig+Bewegungen+an+der+B%C3%B6rse%2C+allerdings+sticht+Netflix+negativ+heraus.+%5D%5D%3E%3C%2FvideoInfo%3E%0A%3Cisin%3EDE0008469008%2C+US2605661048%2C+US64110L1061%2C+DE0007100000%2C+DE0007664039%2C+DE0005140008%2C+DE0007472060%2C%3C%2Fisin%3E%0A%3CCountry%3EGER%2CUSA%3C%2FCountry%3E%0A%3CIndustry%3E%2CMED%2CAUT%2CBAN%2CSVS%2CFIN%3C%2FIndustry%3E%0A%3Cvideodate%3E2020-07-17+17%3A29%3C%2Fvideodate%3E%0A%3CvideoCredit%3Edpa-AFX%3C%2FvideoCredit%3E%0A%3Cchannel%3Edpa-AFX%3C%2Fchannel%3E%0A%3Ccategory%3Eboerse%3C%2Fcategory%3E%0A%3Cimages%3E%0A%3Cimage+type%3D%22gross%22%3EFTV_dpaafx_170720e.jpg%3C%2Fimage%3E%0A%3Cimage+type%3D%22klein%22%2F%3E%3Cimage+type%3D%22xl%22%2F%3E%0A%3C%2Fimages%3E%0A%3C%2Fvideo%3E%0A

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *